เกี่ยวกับเรา

ร้านพวงหรีด BangkokFlowery ได้เริ่มให้บริการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 ได้ดำเนินการจัดส่งพวงหรีดในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพฯและปริมณฑล

ซึ่งให้บริการแบบไม่มีหน้าร้านโดยเราจะบริการจัดเตรียมพวงหรีดและพร้อมจัดส่งไปยังวัดที่คุณต้องการโดยตรง

ทางร้านเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 8.30 - 19.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์