ช่องทางการชำระเงิน
1. การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
ธนาคารกรุงเทพ
152-4-57763-0
The Bangkok Flowery
ธนาคารกรุงไทย
052-0-08037-8
The Bangkok Flowery
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
123-1-20540-9
The Bangkok Flowery
ธนาคารกสิกรไทย
026-2-95086-7
The Bangkok Flowery
ธนาคารไทยพาณิชย์
021-2-52928-0
The Bangkok Flowery
2. ชำระด้วยบัตรเครดิตผ่านระบบออนไลน์ โดยไม่มีค่าธรรมเนียม