ประเภทพวงหรีด
พวงหรีดดอกไม้สด
พวงหรีดพัดลม
ตัวอย่างพวงหรีด